Програми

Какви са ограниченията на когнитивно-поведенческата терапия?

Когнитивно-поведенческата психотерапия не винаги е подходяща за всички пациенти. Необходимо е Вие от Ваша страна да бъдете посветен и да проявяванте постоянство в стремежа си да решите вашия здравен проблем и да работите заедно с терапевта. Понякога това може да е доста трудно. Ще се налага да излизате от “зоната си на комфорт”, когато се справяте с различни ситуации, които предизвикват тревожност или дистрес. Достатъчно голям брой хора по света, обаче, са получили сериозно облекчение в резултат на този вид терапия.

Разбира се съществуват състояния, при които е необходимо и медикаментозно лечение или друг вид подкрепа. Това не винаги противоречи на когнитивно-поведенческата парадигма.