Програми

Колко ефективна е когнитивната терапия?

Когнитивно-поведенческата психотерапия е доказала в клинични проучвания, че подобрява симптомите на различни здравни проблеми. Напр. проучванията са показали, че тя е също толкова ефективна терапия, колкото и медикаментите при лечението на депресия и тревожни разстройства. Нещо повече, при тази психотерапия ползите са дългосрочни, тъй като техниките за справяне с проблемите, които са заучени помагат за това симптомите да не се връщат отново. Така напр. депресията и тревожността са много по-малко вероятни да се случат в бъдеще. Съществуват огромен брой научни доказателства в специализираната литература за това, че когнитивно-поведенческата психотерапия може да подобрява симптомите дори на физически състояния (наречени психосоматични), като напр. ревматоидния артрит.