Програми

Каква е разликата между когнитивна терапия и психоанализа?

Когнитивно-поведенческата терапия е само един вид психотерапевтичен метод, който за разлика от психоанализата, напр. не е просто свободен разговор за събитията и проблемите в живота на клиента, анализиране на миналото и на причините, за това какво се случва във вашия емоционален живот и партньорските Ви взаимоотношения докато “лежите на кушетката и разказвате”, а по скоро един конструктивен метод целящ бързо и реално подбрение на конкретни проблеми.

Когнитивно-поведенческата терапия действа “тук и сега” – как настоящите ви мисли и действия се отразяват на настоящия ви живот. Тя признава, че различни събития в миналото Ви са оформили начина, по който мислите и се държите в настоящето, особено Вашите мисловните характеристики и поведения оформени в детството, тя обаче не се рови в миналото, а цели да намери решенията които реално ще променят настоящите Ви мисли и действия, така че да настъпи осезаема промяна в живота Ви за в бъдеще.

Когнитивно-поведенческата терапия се различава също и от обикновения психотерапевтичен разговор, който просто цели да Ви подкрепя емоционално и емпатично. Вярно е че когнитивно-поведенческият психотерапевт ще Ви предложи подкрепа и разбиране, но това е далеч по-задълбочен и структуриран практически подход фокусиран към решаването на конкретни проблеми.